2013.07.04 – Anunt in vederea stabilirii unui parteneriat

Universitatea tehnică de Construcții Bucuresti – anunță intenția de a încheia un parteneriatîn vederea implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umana 2007-2013. Cererea de propuneri  de proiecte  de grant nr. 156 – Programe de studiu mai bune pentru stundeți și piața muncii.