Yearly Archives: 2013

RIGA 2014 – Conferinţă Internaţională “Riemannian Geometry and Applications to Engineering and Economics”

Conferinţă Internaţională Riemannian Geometry and Applications to Engineering and Economics, Bucureşti, 19÷21 Mai 2014, UTCB – CFDP, UB:

 1. Poster
 2. First announcement
 3. Registration
 4. Second announcement
 5. List of participants
 6. Preliminary program
 7. Travel Information
 8. Final Program
 9. Book of Abstracts
 10. Proceedings RIGA 2014 – Information
 11. Tex Templates
 12. PDF Templates

Conferință Națională de Inginerie Seismică și Seismologie

A 5-a Conferință Națională de Inginerie Seismică și Prima Conferință Națională de Inginerie
Seismică și Seismologie – 5CNIS & 1CNISS
 (english version)- va avea loc în zilele de 19 și 20 iunie 2014 în București la
Universitatea Tehnică de Construcții şi urmează Conferinţelor Naţionale de Inginerie Seismică organizate
în 1997, 2001, 2005 şi 2009.
Comitetul Ştiinţific şi Comitetul de Organizare al 5CNIS & 1CNISS invită specialiştii din învăţământ,
cercetare, proiectare şi execuţia lucrărilor de construcţii să participe şi să contribuie cu lucrări la acest
eveniment.
În anii ce au urmat celei de a 4-a Conferinţe Naţionale de Inginerie Seismică, România a derulat
programele naţionale şi internaţionale privind evaluarea și analiza hazardului și riscului seismic,
implementarea unei noi generații de coduri de proiectare, extinderea instrumentării seismice a teritoriului
şi construcţiilor, reducerea riscului seismic prin consolidarea și reabilitarea clădirilor din clasa 1 de risc,
dezvoltarea şi crearea de parteneriate între instituţiile de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei
seismice a construcţiilor şi monumentelor istorice.

Curs de audit energetic 2014

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti organizează în cadrul Cursului de specializare «Auditul energetic al clădirilor noi şi existente şi sistemelor aferente de alimentare cu energie termică» pregătirea de specialitate a candidaţilor la atestarea ca Auditor Energetic pentru clădiri, gradul profesional I şi II, specializările construcţii şi instalaţii.
Cursul va avea loc in perioada februarie – mai 2014.

21.11.2013: Seminarul „Aspecte din istoria Mecanicii”

Invitaţie: Organizatorii seminarului “Aspecte din istoria mecanicii“, va invită să participaţi la ora 12:00 , în sala C1 din localul Facultăţii de Utilaj Tehnologic, situat în Calea Plevnei nr. 59 – sectorul 1, la cea de a XXXV-a manifestare.