Yearly Archives: 2013

24.10.2013: Seminarul „Aspecte din istoria Mecanicii”

Invitaţie: Organizatorii seminarului “Aspecte din istoria mecanicii“, va invită la o nouă manifestare în sala Ap 9 (amfiteatrul Petrom) din localul Universităţii “Petrol-Gaze” din Ploieşti (B-dul Bucureşti nr. 39) în ziua de joi 24.10.2013, la orele 13:30.

Persoane de contact: conf.dr.ing. Alexandru POPA (e-mail: alpopa |@| upg-ploiesti.ro),  prof.univ.dr.ing. Andrei VASILESCU (e-mail: andrei.vasilescu |@| utcb.ro).

Program cazari 2013-2014

Cazările se vor efectua în perioada 29 – 30 septembrie 2013, între orele 8:00 – 16:00.
Repartizările studenţilor se vor efectua astfel:

  • Facultatea de C.C.I.A., după cum urmează:
    • Anii de studiu I şi II – Sala de Sport din Bd-ul Lacul Tei, nr. 143;
    • Anii de studiu III şi IV – Cantina Studenţească din Bd-ul Lacul Tei, nr. 116.
  • Facultăţile de Hidrotehnică şi Instalaţii – în localul Facultăţii de Hidrotehnică;
  • Facultăţile de C.F.D.P., F.I.L.S. şi D.L.S.C. – Sala de Sport din localul Facultăţii de C.F.D.P.;
  • Facultăţile de Geodezie şi Utilaj – în localul Facultăţii de C.F.D.P., et. II;
  • Doctoranzii, studenţii familişti, salariaţii – Căminul Studenţesc nr. 7 din Str. Oteşani nr. 24.

Cazările pentru Ciclul II studii universitare de masterat se vor efectua în perioada 30.09 – 01.10.2013, după afişarea şi verificarea studenţilor admişi.

Curs de audit energetic 2013

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti organizează în cadrul Cursului de specializare «Auditul energetic al clădirilor noi şi existente şi sistemelor aferente de alimentare cu energie termică» pregătirea de specialitate a candidaţilor la atestarea ca Auditor Energetic pentru clădiri, gradul profesional I şi II, specializările construcţii şi instalaţii.
Cursul va începe in ziua de sâmbătă 12 octombrie în localul Facultăţii de Construcţii Civile din Bucureşti, la ora 8:45.

2013.07.04 – Anunt in vederea stabilirii unui parteneriat

Universitatea tehnică de Construcții Bucuresti – anunță intenția de a încheia un parteneriatîn vederea implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umana 2007-2013. Cererea de propuneri  de proiecte  de grant nr. 156 – Programe de studiu mai bune pentru stundeți și piața muncii.