Yearly Archives: 2014

04.12.2014: Seminarul “Aspecte din istoria mecanicii”

Invitaţie: Organizatorii seminarului “Aspecte din istoria mecanicii“, vă invită să participaţi la ora 12:00, în sala C1 din localul Facultăţii de Utilaj Tehnologic, situat în Calea Plevnei nr. 59 – sectorul 1, la cea de a 42-a manifestare.

20.11.2014: Seminarul “Aspecte din istoria mecanicii”

Invitaţie: Organizatorii seminarului “Aspecte din istoria mecanicii“, vă invită să participaţi la ora 13:00, în amfiteatrul I2 din localul Facultăţii de Constructii Civile Industriale şi Agricole, situat în bd. Lacul Tei nr. 124 – sectorul 2 din Bucureşti, la cea de a 41-a manifestare.

29.10.2014: CONSIMAT – POSDRU 2014 APMCR ASE UTCB INCERC

POSDRU/161/2.1/G/141733

CONSIMAT – Facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcţiilor şi al producţiei de materiale pentru construcţii

In atentia studentilor si masteranzilor UTCB eligibili pentru proiect: masteranzi din anii I si II, studentii din anii III si IV – Anunt 29.10.2014

23.10.2014: Seminarul “Aspecte din istoria mecanicii”

Invitaţie: Organizatorii seminarului “Aspecte din istoria mecanicii“, vă invită să participaţi la cea de a 40-a manifestare, la sediul Institutului de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Strada C-tin Mille 15, sector 1, Bucureşti. Începând cu ora 12:00, vor fi prezentate expunerile:

1. Dimitrie D. Pompeiu, profesor de mecanică;

2. Dezvoltarea teoriei heliocentrice în perioada renaşterii – fondatorul Copernic, observatorul Tycho Brahe şi „legiuitorul” Kepler.

Prezentatori:

1. Conf. dr. ing. Alexandru POPA;

2. Dr. Dan DUMITRIU

Informaţii suplimentare la: andrei.vasilescu@utcb.ro.