Conferință Națională de Inginerie Seismică și Seismologie

A 5-a Conferință Națională de Inginerie Seismică și Prima Conferință Națională de Inginerie
Seismică și Seismologie – 5CNIS & 1CNISS
 (english version)- va avea loc în zilele de 19 și 20 iunie 2014 în București la
Universitatea Tehnică de Construcții şi urmează Conferinţelor Naţionale de Inginerie Seismică organizate
în 1997, 2001, 2005 şi 2009.
Comitetul Ştiinţific şi Comitetul de Organizare al 5CNIS & 1CNISS invită specialiştii din învăţământ,
cercetare, proiectare şi execuţia lucrărilor de construcţii să participe şi să contribuie cu lucrări la acest
eveniment.
În anii ce au urmat celei de a 4-a Conferinţe Naţionale de Inginerie Seismică, România a derulat
programele naţionale şi internaţionale privind evaluarea și analiza hazardului și riscului seismic,
implementarea unei noi generații de coduri de proiectare, extinderea instrumentării seismice a teritoriului
şi construcţiilor, reducerea riscului seismic prin consolidarea și reabilitarea clădirilor din clasa 1 de risc,
dezvoltarea şi crearea de parteneriate între instituţiile de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei
seismice a construcţiilor şi monumentelor istorice.