Curs de audit energetic 2013

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti organizează în cadrul Cursului de specializare «Auditul energetic al clădirilor noi şi existente şi sistemelor aferente de alimentare cu energie termică» pregătirea de specialitate a candidaţilor la atestarea ca Auditor Energetic pentru clădiri, gradul profesional I şi II, specializările construcţii şi instalaţii.
Cursul va începe in ziua de sâmbătă 12 octombrie în localul Facultăţii de Construcţii Civile din Bucureşti, la ora 8:45.