Program cazari 2013-2014

Cazările se vor efectua în perioada 29 – 30 septembrie 2013, între orele 8:00 – 16:00.
Repartizările studenţilor se vor efectua astfel:

  • Facultatea de C.C.I.A., după cum urmează:
    • Anii de studiu I şi II – Sala de Sport din Bd-ul Lacul Tei, nr. 143;
    • Anii de studiu III şi IV – Cantina Studenţească din Bd-ul Lacul Tei, nr. 116.
  • Facultăţile de Hidrotehnică şi Instalaţii – în localul Facultăţii de Hidrotehnică;
  • Facultăţile de C.F.D.P., F.I.L.S. şi D.L.S.C. – Sala de Sport din localul Facultăţii de C.F.D.P.;
  • Facultăţile de Geodezie şi Utilaj – în localul Facultăţii de C.F.D.P., et. II;
  • Doctoranzii, studenţii familişti, salariaţii – Căminul Studenţesc nr. 7 din Str. Oteşani nr. 24.

Cazările pentru Ciclul II studii universitare de masterat se vor efectua în perioada 30.09 – 01.10.2013, după afişarea şi verificarea studenţilor admişi.